Medgivande för minderårig

Medgivande för minderårig att delta i airsoftspel. 

Härmed ger jag som målsman mitt medgivande till att: 

Namn:__________________________________ 

Personnummer:___________________________  

deltar i organiserade spel på Airsoftbanan Malmö Airsoft Indoor Arena. Detta sker under myndig övervakning. Arrangören har inte tillsynsansvar. Det är vårdnadshavarens eller annan myndig person vilken man gjort sällskap med till banan, som ansvarar för att den minderårige följer gällande säkerhetsregler. 

Arrangören har gruppolycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar Skåne. 

 

Datum:___________________ 

Vårdnadshavarens underskrift:_______________________________ 

Telefonnummer:____________________ 

 

Dessa uppgifter förvaras i enlighet med gällande GDPR lagstiftning. Vid frågor gällande sparade personuppgifter kontakta: info@malmoairsoft.se 

 

 

 

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan