Att använda luftgevär

När vi säger luftvapen tänker vi ofta på traditionella luftgeväret med brytpipa! Dock är gruppen luftvapen mycket större än så! Det sträcker sig allt ifrån det redan nämnda till airsoft och paintball vapen. Vi skall här fokusera på Luftgevär. Delar av detta är också applicerbart vad det gäller luftpistol.

Luftgevär delas ofta in i kategorier beroende av drivning.

Fjäder/pistongdrivet är det som de flesta känner till. Det bygger på en fjäder som spänns upp, man laddar vapnet, och sedan vid avfyrning släpps en pistong framåt i en cylinder och trycker fram luft mot projektilen. Det finns olika varianter vad när det gäller hur fjädern spänns upp och där är det vanligaste att man s a s bryter pipan. Det finns också den variant där man spänner en arm antingen undertill eller på sidan av geväret. Det vanligaste för ”sport shooting”/friluftsskytte/jakt är den modell som har brytpipa. Det finns en skillnad, som förr var väldigt viktig mellan brytpipa och sidospännare. Det var att sidospännare/underspännare har fast pipa. Många menade att det därför fanns en bättre precison i dessa gevär än hos brytpipa. Idag med dagens höga precision i tillverkningsprocesser, så finns inte skillnaden hos den typen av gevär som är för sport shooting/hunting.

Vi kommer nedan eventuellt referera till jakt. Det är viktigt att tänka på att jakt med luftvapen kräver särskilt tillstånd i Sverige! Anledningen till att vi refererar till detta är att många av våra luftgevär säljs i andra länder för jakt. Det är också så att behov och utveckling inom jakt, pådrivit och bidragit starkt till utvecklingen av luftvapen.

Kolsyredrivna (Co2) luftgevär finns och är mer vanligt förekommande bland gevär avsedda för att ha ett kul skytte hemma. Det finns bland annat en numera riktig klassiker från kända Crossman som tillåter ett snabbt skytte med magasin för tolv diaboler. Co2 möjliggör att ingen mantelrörelse behöver göras mellan skotten. Drivmedlet är i form av en co2 patron som placeras i vapnet. Det finns 12g eller 88g. Det är fler rörliga delar och därigenom kan inte samma precison förväntas på långt håll, 15-30m. Co2 är den vanligaste drivkällan för pistoler. Det man skall vara noga med hos kolsyredrivna luftvapen är underhållet. Kolsyran torkar ut packningar och driver ut smörjmedel. Detta löser man enkelt genom en kolsyrepatron som är speciellt framtagen som en underhålls patron. Den används precis som en vanlig co2 patron, men smörjer extra. Man skall också smörja packningen runt co2 pratonens infästning i vapnet.

Bygelrepeter och pumpgevär klassas ofta som en kategori för sig. Pumpgevär är idag väldigt ovanliga vars teknik bygger på att pumpa upp ett tryck i vapnet, för att sedan avfyra. Bygelrepeter är egentligen ett helt vanligt fjäderdrivet luftgevär, men med en bygel undertill som man använder för att spänna upp fjädern. Det finns även bygelrepeter som är co2 drivna.

PCP gevär är den kategori av luftgevär som är senast tillkommen. PCP (Pre-charged pneumatic) har luft som drivmedel och i vapnet finns därför en behållare som pumpas upp eller fylls upp till ett visst tryck. Sedan kan man avfyra upp till ett par hundra skott från en sådan fyllning. Detta ger ett i princip helt rekylfritt skytte, möjliggör laddmekanism med traditionell mantelrörelse och användning av magasin samt ett tystare skytte. Luften fylls på i vapnet med hjälp av en pump eller en dyktub/flaska med fyllstation. Det som är mycket viktigt är att varje vapen har ett angivet max bar antal. Man får inte fylla mer än detta. Då kommer vapnet ta skada. På vapnet skall finnas en tryckmätare så man enkelt kan kontrollera vapnets tryck. Viktigt att tänka på när man fyller med dykartub och fyllstation är att fylla långsamt. Öppna bara kranen så långt så du hör eller ser att det blir tryck i slangen. Efter att du uppnått fullt tryck, tex 200 bar som är en vanlig gräns, då låter du vapnet ”vila” i 10-15 min och kontrollerar sedan barmätaren. Har trycket då sjunkit så kan du toppfylla upp till angiven tryckgräns. Behållaren du fyller skall inte bli varm. Då fyller du för snabbt! På fyllstation eller pump finns alltid en pysventil. Denna skall vara stängd vid fyllning och öppnas efter det att du slutat fylla (och stängt av dyktanken). Då släpps trycket mellan vapnet och pump/dyktank. Dra inte ut fyllnippeln ur vapnet utan att göra detta först!

Val av kaliber

.177/4,5mm

En snabb kaliber med rak kulbana. Dock känslig för vindavdrift. Vanligaste kalibern vid 10- meters skytte och Field target. Hög penetrering av mål.

.22/5,5mm

Inte samma flacka kulbana som 4,5mm, men en tyngre diabol och därför mindre känslig för vindavdrift. Kalibern behåller anslagsenergi betydligt mycket längre än 4,5mm och därför anses 5,5mm vara den ultimata jaktammunitionen för småvilt och skadedjursbekämpning. Mindre penetrering, men större åverkan på målet.

.25/6,35mm

Mycket hög anslagsenergi i jämförelse med 4,5mm. Går långsamt genom luften, men det händer mycket där framme vid målet! Bra kaliber vid skytte på relativt nära håll med licensfritt utförande. Det sker en ständig utveckling av ammunition och denna kaliber kommer starkt internationellt. Framförallt som jaktammunition.

Det finns fler kalibrar på marknaden, men dessa ovan är vanligaste och det vi främst saluför.

De huvudsakliga sorterna är:

  • Flatnos/Flat head (även kallad wadcutter)

Vanligaste sorten vid tävling. Lämpar sig bäst för 10-meters skytte. Ger väldigt jämna, runda hål i måltavlor.

  • Rundnos/Domed (även kallad Roundnose)

Bra bäring på både korta och långa avstånd. Formen medger tyngre kulvikt och ändå behålla en någorlunda rak kulbana.

  • Spetsnos/Pointed pellet

En utveckling av rundnos diabolen. Vissa användare finner att deras vapen går bättre med denna typ. Penetrationsförmågan är den samma som rundnos.

  • Hålspets/Hollow point

En renodlad jaktammunition. Diabolens design är till för att öppna upp mer vid träff. Bästa avstånd är upp till ca 25 meter. Sedan blir diabolen något instabil. Det sker mycket utveckling kring just denna typ.

Slutligen

Det viktigaste att nämna när det kommer till ammunition är att varje vapen är individuellt! Det finns inte en bästa sort av ammunition. Man måste pröva olika sorter! Det som passar bra och ger en väldigt bra gruppering av skotten i ett vapen, kan ge ett annat resultat i ett annat luftgevär även om det är ett likadant gevär från samma fabrik...Därav uppmanar vi alltid till att pröva olika sorter och med olika vikt! Det tar 500-1000 skott innan ett gevär är inskjutet. Innan dess kan man uppleva märklig precision. Dessutom finns något att tänka på särskilt när det gäller fjäderdrivna gevär:

  • Håll inte hårt i vapnet och tryck inte kolven mot axeln. Det kan man göra med krutladdade vapen, co2 eller pcp, men inte fjäderdrivna luftgevär.
  • Låt aldrig fjäderdrivet luftgevär vila mot en hård yta. Skjutstöd med mjuk kudde och helst handen emellan gevär och skjutstöd är det som gäller.
  • Torrskjut aldrig ditt fjäderdrivna luftgevär. Detta skadar packningarna!

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan