Luftgevär

Luftgevär är en typ av luftvapen. Luftgevär används för nöjesskjutning, jakt samt tävlingsskytte. Nöjesskjutning kan ske hemma på tomten, i sommarstugan eller tillsammans med några goda kamrater en lördag med utmanande mål på olika avstånd!

Olika typer av luftgevär

Det finns olika typer av drivning för luftgevär. Fjäderdrivet är det vanligaste och även det som de flesta tänker på när man pratar om luftgevär. Denna typ av luftgevär har en fjäder som driver en pistong vilken puttar fram luften. När man spänner upp fjädern, hakas pistongen upp som sedan släpps genom att avfyra med avtryckaren. När pistongen skjuter fram luften i cylindern skapas ett hårt tryck mot ammunitionen som är placerad i loppet på pipan. Diabolen eller rundkulan skjuts framåt ut genom pipan. Fjäderdrivet luftgevär är pga konstruktionen i mekanismen, i sin enkelhet ett svårskjutet vapen.

Den har en så kallad dubbelverkande rekyl vilket medför att man har rekyl både bakåt, men också framåt, när pistongen når sitt ändläge. Detta gör att skyttet är klart utmanande! Det gäller att inte hålla för hårt i luftgeväret utan att låta det röra sig fritt. Likaså kan naturligtvis avtrycket, skjutställningen i övrigt samt vilken ammunition som används påverka precisionen. Varje luftgevär är individuellt och vi råder alla att pröva olika sorters ammunition. När skyttar upplever problem med precision för sitt luftgevär är det inte helt sällan en fråga om att byta typ av ammunition. Det finns även kolsyredrivna luftgevär på marknaden. Dessa är dock tämligen ovanliga. PCP-gevär är dock en kategori av luftgevär som vuxit betydlig under många år.</p

Hur fungerar ett luftgevär?

Dessa tryckluftsdrivna gevär har en behållare i vilken man pumpar upp eller fyller upp till ett visst bestämt tryck. Vanligtvis till 200-250 bar. Påfyllnad kan ske från dykarflaska eller genom att man använder en pump särskilt avsedd för PCP-vapen. Med PCP får man ett helt rekylfritt skytte där du som skytt vanligtvis endast behöver göra en snabb mantelrörelse och en ny diabol laddas fram från ett magasin. Snabbt, enkelt och mycket tyst skytte. PCP lämpare sig också mycket väl för skyddsjakt, men i högre Joul., Med större anslagsenergi samt utgångshastighet, smäller vapnet och då används ofta ljuddämpare. Fjäderdrivet såväl som tryckluftsdrivet luftgevär har vanligtvis diabol ammunition. Luftgeväret är licensfritt upp till 10 joul. Vanliga andra nivåer kan vara 12 och 16J. I många länder används fjäderdrivet såväl som tryckluftsdrivet luftvapen för jakt. I Sverige är det förbjudet att jaga med luftgevär. Skyddsjakt kan ske, men är då särskilt tillståndsprövat.

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan