Luftvapen

Luftvapen är en bred kategori som innefattar både licensfria effektbegränsade liksom licensbelagda varianter. De licensbelagda används för exempelvis skyddsjakt vilket kräver särskilt tillstånd samt vapenlicens för luftvapen. Licensbelagda luftvapen kan också användas i sportskyttesammanhang för tävling.

Av luftvapenkategorins många varianter finner vi det traditionella luftgeväret som den vanligaste typen. Detta kan vara fjäderdrivet men även kolsyredrivet och tryckluftsdrivet förekommer. Det sistnämnda kallas PCP.

Vad är skillnaden mellan luftvapen och airsoft?

Bland luftvapen finner vi även andra så kallade effektbegränsade varianter såsom paintball och airsoftvapen. Vi gör dock en distinkt skillnad mellan airsoft och luftgevär/pistol, då airsoftvapen används främst för rörligt skytte och skjuter mycket svagare samt med biologiskt nedbrytbara kulor till skillnad från luftvapen som används främst vid stillastående skytte. Airsoftvapen är ofta fjäderdrivna, eldrivna eller gas-/kolsyredrivna. De fjäderdrivna airsoftvarianterna skjuter ofta svagare samtidigt som de kräver mantelrörelse mellan varje skott. Undantaget är de prickskyttegevär sk airsoft sniper som kan förekomma på marknaden, dessa kan göra upp till 180-190 m/s.

De eldrivna och gas-/kolsyredrivna är hel eller halvautomatiska dvs ingen mantelrörelse behövs mellan varje skott. Vad det gäller traditionella luftvapen såsom luftpistol eller luftgevär är fjäderdrivet luftgevär det vanligaste. Fjäderdrivet luftvapen måste spännas upp mellan varje skott. Det förekommer dock kolsyredrivna luftpistoler som är halvautomatiska och således inte kräver någon mantelrörelse. Luftpistol och luftgevär skjuter diaboler eller rundkulor i olika diametrar från 4,5mm och uppåt, sk kaliber. Vanligaste kalibern är 4,5mm (cal.177) men för gevär blir det omtyckta 5,5mm (cal.22) allt vanligare Rundkulor är alltid 4,5mm för nytillverkade luftvapen. Airsoftvapen har alltid en kaliber om 6mm.

Vem får använda luftvapen?

Licensfria luftvapen får ägas av personer som fyllt arton år. Ingen tillståndsprövning finns. Man får dock använda ett luftvapen om man är under arton år. Även detta utan tillståndsprövning. Den typen av skytte som sker med minderårig skall dock ske på ett trygg och säkert sätt, under uppsikt av myndig person. Ett licensfritt luftvapen skall också förvaras på ett tryggt och säkert sätt utom räckhåll för minderårig person. Inget vapenskåp eller liknande krävs. Till och från skjutstället skall luftvapnet förvaras dolt för allmänheten. Skyttet som sker inomhus är inte tillståndsprövat men om skyttet skall ske utomhus inom detaljplanerat område skall det sökas tillstånd hos polismyndighet och kommun. Utanför detaljplanerat område krävs inget tillstånd för skytte med luftvapen som är licensfria.

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan