Malmö Airsoft!

Vid nödsituation

Vid akut hälsotillstånd utropas ”game over – skada!”. Detta upprepas av samtliga spelare. Det åligger då resten av spelarna att uppsöka den nödställde. Först på plats med telefon ringer 112! En person utses för att ta sig ut till områdets infart vid stora vägen (Ugglarpsvägen), för att visa ambulans in. Platsens namn är 

Södra Lindholmsvägen 282, Svedala

1:a förband finns i safezone vid incheckning.

Vid samling

Parkera på anvisad parkeringsyta. Gör dig själv och din utrustning iordning vid parkeringen. OBS! det är ej tillåtet att avfyra vapnet vid parkeringen.

Ladda magasin gör man i safezone och skjuta gör man på anvisad skjutbana i närhet till safezone. Detta är mycket viktigt att följa! Följs inte detta är det att anse som ett grovt regelbrott och en varning kommer att utdelas! Om personer dyker upp som inte skall ansluta till spel på vägen intill parkering, så skall alla vapen sänkas.. Föregå med gott exempel vad det gäller uppträdande. Tänk på sporten/hobbyns anseende!

Spelsätt

Vid träff, skriker man "träff", visar med kroppen genom att höja armar eller vapen och förflyttar sig på smidigaste sätt, beroende på spelform, tillbaka till startpunkten(respawn). När 2-5 spelare (beroende på deltagarantal) är samlade, går dessa åter in i spel. Antalet anges av arrangören vid genomgången innan spelstart. Vi håller lunchpaus i ca 30-40min vid ca kl.12 då man kan fylla på med både kulor, mat och dryck. 

Olika spelformer kan förekomma beroende på antal spelare.

Vi ser gärna för spelkänslans skull att Ni som spelat ett tag, 1/2 år eller mer, inte använder highcap magasin. Boxmagasin är endast tillåtet på understödsvapen om 5,5kg torrvikt.

Spelregler

Endast spelare som är fylld 18år välkomna! Uppvisande av legitimation kan krävas!

CQB Max: 109.9 m/s (0m säk. avstånd)

Nedanstående klasser krävs sidearm (klassad CQB), om du skall gå in i tajt situation under vapenklassens säkerhetsavstånd!

Auto A: 120.0 m/s (5m)

Auto B: 132.0 m/s (10m)

Bolt A: 132-150 m/s (20m)

Bolt B: 183 m /s (30m)

Bolt C: 214 m /s (40m)

Max eldhastighet är 25 rps (rounds per second) i klass CQB. Max 20 rps i Auto A + B.

Ingen särskild klass för semiauto.

Spelarrangören äger rätten att såväl innan som under spel chrona deltagarnas vapen.

HPA system skall vara plomberingsbart med buntband sk tournament lock. 

Vi skjutavstånd inom säkerhetsavstånd kan spelare säga ”pang, pang” istället för att skjuta om denne riktar vapnet mot spelare. Pang regel gäller inte med sniper bolt-action eller understödsvapen. Motspelaren uttrycker ”träff”. Det måste stå utom allt tvivel att man inte skulle missat. Pipan måste vara riktad mot målet.

Granat är tillåtet i spel. Spelare som skall kasta granat ropar först "GRANAT" och en till två sekunder därefter kastas densamma. Granat får endast drivas med kolsyra/propane gas och inte skjuta iväg annat än 6mm plastkulor av vikten 0,20g. Endast granat som ger ifrån sig kulor räknas som granat. Granat skall användas med största försiktighet!  Granat skall alltid uppvisas och godkännas för spelledningen innan spelstart!

Pyroteknik ej tillåten på spelområdet om detta inte uttryckligen framgår av genomgång innan spel. Pyro skall godkännas av spelledningen på plats.

”Knife-kill” används verbalt samt med handpåläggning när motståndare är nära. Utslagen spelare säger inte träff! Utslagen spelare kan inte bli återupplivad vid spel där vi använder medic regel.

Alkoholhaltiga drycker ej tillåtna i samband med spel.

Ta träff, skrik ”träff”och visa sedan genom att höja vapnet. När du går ur spel är du tyst.

Spel sker på egen risk, vid fara ropa ”game over”.

Bär skyddsutrustning.

Huvudskott bör undvikas.

Detta är ett spel/en lek. Gott uppförande krävs, dåliga förlorare med hetsigt humör – stanna hemma och spela dator!

Om icke spelare/civil person rör sig i området: utropa ”game over” vilket skall upprepas högt av samtliga spelare.

Deltagare förutsätts kunna legitimera sig samt underteckna att denne tagit del och skall följa dessa regler. Deltagare som grovt avviker från dessa givna regler avvisas från platsen av arrangör eller värdar.

Vid frågor kontakta: info@malmoairsoft.se ...så förmedlar vi kontakten till G.S.A el WildGarlics

Ref. Föreningen Dalbybanan.