Malmö Airsoft!

Regler Malmö Airsoft Indoor Arena - Söndagsspel

 • 8 års åldersgräns för fjäderdrivet (springer) och 12 år för el/gasdrivet. Ej HPA. 

 • Allt spel sker på egen risk!  

 • För minderårig är det obligatoriskt att använda heltäckande skydd för ansikte, ögon, hals, händer samt öron. 


 • Maximal utgångshastighet är 109m/s med 0.20g 6mm kula. 

 • Endast 6 mm airsoft ammunition är tillåten. 

 • Säkerhetsavstånd är 0 meter, men spelare bör säga "pang pang" vid mindre än 2 meter. Endast enkelskott tillåtet dvs semi för el/gasdrivet. (pangregeln är när spelaren riktar vapnet tydligt mot en person och säger pang pang, istället för att avfyra vapnet mot annan spelare) 

 • Libanon rensning är ej tillåtet. Du måste SE vad du skjuter på.  

 • Alla direkta träffar mot spelare samt spelarens utrustning och vapen räknas som träff. 

 • Rikoschetter räknas ej som träff. 

 • Vid träff, skrik Träff samt höj båda händerna över huvudet och gå ur spel. 

 • Det är inte tillåtet att prata med andra personer efter du blivit träffad. 

 • Skällsord, svordomar, politiska uttryck eller könsord är INTE tillåtna. 

 • Undvik att springa runt hörn! 

 • Ögonskydd skall ALLTID bäras inne på spelplanen. Får endast tas av i "Safezone". . 

 • Inget klättrande är tillåtet om det inte finns stege eller trappa. 

 • All medveten skadegörelse medför krav på ersättning 

 • Vapen är endast tillåtet i safezone vid ankomst och inför hemresa. All annan tid skall vapnet vara inne på banan och placeras på angiven plats (bord). 

 • Torrskjut alltid vapnet innan det förs ut från banan. 

 • Vid påfyllning av magasin, placera vapnet på bordet i arenan för att sedan gå ut i safezone och fylla på magasinet. 

Vid avvikelser från dessa regler äger arrangören rätten att avvisa spelare. Ingen spelavgift återbetalas. 

Arrangören och medspelare hjälper deltagare att följa regelverket!