Malmö Airsoft!

Gas Blowback - pistoler med fungerande rörlig mantel! Här nås den största realismen med en pistol som fungerar som den riktiga förlagan! Efter mantelrörelse är pistolerna i denna kategorin semi-automatiska och samtliga är gasdrivna.