Malmö Airsoft!

Här finner du sikten som inte är rekylfasta, vilket inte behövs på airsoftvapen utan rekyl och inte heller på luftvapen av sk PCP-typ. Observera att traditionella luftvapen vanligtvis har 11 mm rail/siktesfäste. De sikten med 11 mm finner du under kategorin luftvapen och tillbehör: http://malmoairsoft.se/kategori/Sikte-11mm