Malmö Airsoft!

  • 4,5 mm
  • spr
  • mag magasin
  • spartan pump
  • ännu enklare
  • Optimus
  • swiss arms gearset
  • vapenfärg
  • westernbössa

 

Välkommen till MalmöAirsoft/TerrängMalmö!  

 

Just nu!

 

PGA översvämningen har vi just nu ett sanerings arbete vilket gör att vi för en begränsad tid ej kan behandla några webb ordrar!

 

Den fysiska butiken är också tillfäligt stängd under sanerings arbetet!

 

För uppdaterad status följ vår Facebook sida!